لوائح الطلبة وبرامج امتحانات الدورة الخريفية -الدورة الاستدراكية- 2018/2017

Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civ. et Patrimoine
Etudes Arabes
Etudes Françaises

Etudes Anglaises

Sociologie

 
S1
Session rattrapage
M1 M2  M3 M4 M5 M6  M7 M1 M2  M3 M4 M5 M6  M7 M1 M2  M3 M4 M5 M6  M7
M1 M2   M3 M4  M5 M6  M7 M1 M2   M3 M4  M5 M6  M7 M1 M2  M3 M4 M5 M6  M7 M1 M2  M3 M4 M5 M6  M7
Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen
 
S3
Session rattrapage
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
M15 M16 M17 M18 M19 M20
Programme d'examen
Programme d'examen
Programme d'examen
Programme d'examen
Programme d'examen
Programme d'examen
Programme d'examen 
 
S5_Parcours1
Session rattrapage
M27 M28 M29 M30 M31 M32 M27 M28 M29 M30 M31 M32
M27 M28 M29 M30 M31 M32
 
Programme d'examen Programme d'examen Programme d'examen  
 
S5_Parcours2
Session rattrapage
---------------
M27 M28 M29 M30 M31 M32
 
 ---------------
Programme d'examen