النتائج النهائية لامتحانات الدورة الخريفية -الدورة الاستدراكية- برسم الموسم الجامعي 2019/2018

Licence Fondamentale
Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
    Etudes        Arabes    
Etudes Françaises
Etudes AnglaisesSociologie
S1
Session Rat
S1S1S1S1 S1

S1

S1

S3
Session Rat
S3
S5
Parcours1
 Session Rat
S5_P1 S5_P1S5_P1S5_P1S5_P1
S5
Parcours2
 Session Rat
---------------
---------------


النتائج النهائية لامتحانات الدورة الربيعية برسم الموسم الجامعي 2019/2018

Licence Fondamentale
 
Géographie
Etudes Islamiques
Histoire, Civilisation et Patrimoine
    Etudes        Arabes    
Etudes Françaises
Etudes AnglaisesSociologie
S2
S2S2S2S2 S2S2

S2

S4
S4
S4
 S6
Parcours1
S6_P1 S6_P1S6_P1S6_P1
 S6
Parcours2
---------------
S6_P2
---------------